Web Site

Създаване на сайт

Не използваме готови шаблони, към всеки нов проект подхождаме абсолютно индивидуално, за да има успех Вашият онлайн-проект е необходимо да бъде уникален и интересен за вашата аудитория, той трябва да е лек и достъпен за всички посетители.

Как го правим?

Започваме с проучване и анализ на вашия бизнес.

След като го проучим напълно започваме да създаваме Вашата онлайн система като отчитаме всички точки на допир с вашите клиенти.
Следва да създадем прототип на цялата система и да я изпробваме как работи, след това престъпваме към дизайна на уеб сайта.

И на последния етап от създаването на уеб сайта, пускаме текстово проучване на кодове и възприятие от клиентите Ви, за да Ви гарантираме един успешен сайт.

Изработката на сайта не е просто красиво оформление а функционална връзка между вас и вашите клиенти за да се постигнат най-добре поставените цели на проекта.

Imagemap alt Discussion Forums Public Relations Email Marketing S E O Directories Listing Online Advertising Link Building Social Media Research Web Site
Copyright © 2014 VerticalAdMarket - Реклама, маркетинг и дизайн