Public Relations

Public Relations е неуспоримо най-силния  инструмент в интернет маркетинга . Нашата задача е чрез методите на PR e е да формираме положително отношение  на клиентите към компанията , към бренда или продукта.

PR в интернет мрежата има  неограничени възможности  и по степен на успеваемост  и по ефективност.

Някой от положителните страни от които бихте се възползвали са следните:

  • По ниска стойност на услугата
  • По голяма степен на доверие
  • Точно таргетиране на целевата аудитория
  • По голяма интерактивност
  • По голяма степен на свобода
  • Възможност да се измерят резултатитеМного по голям потенциал на мрежата
  • Real Time менинджъмът – управление на услугите в реално време
  • Създаване на пряк комуникационен канал с потребителите и обратна връзка с тях
  • Уникална иниациатива на потребителите, а тя е те самите да инициарират контакт с компанията и подготвят почвата за PR

Всичко това дава възможност и на по малки компании с по малък капитал, който нямат възможности за извършване на традиционен Пи-Ар да изградят своите кампании.

Imagemap alt Discussion Forums Public Relations Email Marketing S E O Directories Listing Online Advertising Link Building Social Media Research Web Site
Copyright © 2014 VerticalAdMarket - Реклама, маркетинг и дизайн